DeepSound Themes
DeepSound comes with two beautiful themes, you can view the demo of each theme below.
Published about a month ago in Rock

Hương Sắc Miền Nam

  • 35
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Hương Sắc Miền Nam

Lyrics

Miền nam tôi sông nước mênh mang
Dừa xanh xanh cây trái ngút ngàn
Ruộng bao la, rừng bao la
Đêm đêm qua rụng trắng hiên nhà
Từng đêm trăng soi sáng trên sân
Rượu nâng ly thâu ánh trăng gần
Đàn vang ngân
Người lâng lâng gió sông tràn dâng
Miền nam (miền nam)
Đồng lúa ngút ngàn (lúa xanh ngút ngàn)
Thuở cha ông đi phá mở ruộng đồng
Tiếng thơ vang nơi cuối bãi đầu sông
Cửu Long (dòng sông Cửu Long)
Rồng thiêng uốn quanh (rồng thiêng uốn quanh)
Rạch kinh thông tôm cá lội ngược xuôi
Phù sa nuôi cây lúa nặng tình vôi
Miền nam ơi thương phố ven sông
Tàu ghe luôn chen chúc bên dòng
Ngựa xe qua
Cầu mới có
Yêu nhau không còn lỡ chuyến phà
Còn nghe vang Câu lý giao duyên
Để con trai con gái như là
Lạc Long Quân và Âu Cơ, cháu con rồng tiên
Miền nam tôi sông nước mênh mang
Dừa xanh xanh cây trái ngút ngàn
Ruộng bao la, rừng bao la
Đêm đêm qua rụng trắng hiên nhà
Từng đêm trăng soi sáng trên sân
Rượu nâng ly thâu ánh trăng gần
Đàn vang ngân
Người lâng lâng gió sông tràn dâng
Miền nam (miền nam)
Đồng lúa ngút ngàn (lúa xanh ngút ngàn)
Thuở cha ông đi phá mở ruộng đồng
Tiếng thơ vang nơi cuối bãi đầu sông
Cửu Long (dòng sông Cửu Long)
Rồng thiêng uốn quanh (rồng thiêng uốn quanh)
Rạch kinh thông tôm cá lội ngược xuôi
Phù sa nuôi cây lúa nặng tình vôi
Miền nam ơi thương phố ven sông
Tàu ghe luôn chen chúc bên dòng
Ngựa xe qua
Cầu mới có
Yêu nhau không còn lỡ chuyến phà
Còn nghe vang câu lý giao duyên
Để con trai con gái như là
Lạc Long Quân và Âu Cơ, cháu con rồng tiên
Để con trai con gái như là
Lạc Long Quân và Âu Cơ, cháu con rồng tiên

:
/ :

Queue

Clear